KYK Bursu Başvurusu

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Enstitü Müdürlüğümüze 1 kişilik burs kontenjanı ayrılmıştır. Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler 20 Ekim 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar abis.bozok.edu.tr/burs adresinden başvuru  yapacaktır. Sayfaya giriş http://obs.bozok.edu.tr/ sayfasına girildiği gibi olacaktır. Bir çıktısının da istenilen ekleriyle birlikte yukarıda belirtilen tarihe kadar Enstitü Müdürlüğümüze Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.Kazanan öğrenci başvurular üzerinden Enstitü Müdürlüğümüz tarafından tespit edilecektir.

*** Kazanan kişilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda kurum isterse öğrenciye burs yerine kredi tahsis edebilir.

Not: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği  9. maddesi gereğince burs verilmeyecek  durumda olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Madde 9 –

 a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine  göre burs verilen öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) (Mülga:RG-24/12/2015-29572)

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.

İlgili öğrencilere duyurulur.

Başvuru abis.bozok.edu.tr/burs adresinden yapılacaktır. Sayfaya girişhttp://obs.bozok.edu.tr/ sayfasına girildiği gibi olacaktır.