(Yeni) 2017 - 2018 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Hk.

2017 - 2018 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Hk.

2017 - 2018  Güz  Yarıyılı Ders Kayıtları: 05.09.2017-17.09.2017 

Not: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze yerleşip kesin kaydını yaptıran öğrencilerin danışmanlık atamaları  ders kayıtları duyurusu için tıklayınız..

       Önemli Açıklama:

1.Ders kayıtları, öğrenci bilgi sisteminden  yukarıda belirtilen ders kayıt tarihleri arasında yapacaklardır 

2.Ders aşamasındaki öğrenciler,  danışmanları ile birlikte seçecekleri seçmeli/zorunlu derslerin yanı sıra danışman hocası adına açılmış Uzmanlık Alan Dersi I,  dersini de seçmeleri gerekmektedir. 

3. Tez aşamasındaki  öğrencilerin ise danışman hocası adına açılmış Uzmanlık Alan Dersi I ve Tez Çalışması  derslerini seçmeleri gerekmektedir.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KAYIT YENİLEME

MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl derslere devam etme hakkını kaybeder ve öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kaydını yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenciler OBS programında tanımlanan katkı payı/öğrenim ücretini kayıt yenileme tarihleri veya mazeret kayıt tarihlerinde Halkbank şubelerine öğrenci numaraları ile yatırabileceklerdir. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemesi gereken öğrencilerin bu ücreti yatırmadan ders kaydı yapmaları mümkün değildir.

Harç miktarıları daha sonra ilan edilecektir.

DERS ALMA VE BIRAKMA

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerin bir yarıyılda alacağı derslerinin toplamı yirmi bir krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü aşamaz.

 (2) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

***Belirtilen tarihlerde ders kayıtlarının dikkatlice yapılması ve ders kayıtları tarihleri dışında herhangi bir ders ekleme, çıkarma gibi herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılmayacaktır. 

Ders aşmasındaki öğrenciler ders kayıtlarını danışman görüşü alınarak  seçilen dersleri, danışman onayına göndereceklerdir. Danışmanın kesin kayıt onayıyla birlikte ders kaydınız yapılmış olacaktır. Danışman, onaya gönderilen dersleri onaylar, siler veya ekleme yapabilir.. 

Not: ***Danışman onayı alan öğrencilerimiz  ders kayıt çıktılarını 3 nüsha imzalatıldıktan sonra        (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha Enstitüde kalacak şekilde)  20  Eylül 2017  Cuma  günü mesai bitimine kadar teslim etmek zorundadırlar.

***Öğrenci şifresini unutanlar sagbe@bozok.edu.tr adresine e-mail atabilirler.

 

DUYURULUR

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ