Hemşirelik Anabiilim Dalında Tez Aşamasına Geçip Tez Önerisi Hazırlayacak Öğrencilerin Dikkatine

Tez önerisi hazırlayacak öğrenciler izin Tez Konusu Bildirim Formu oluşturulmuştur.

İlgili Form için Tıklayınız.. (İlgili formlar 2 adet düzenlecek olup birisi Enstitümüzde kalacak biriside Kırıkkale Üniversitesine gönderilecektir.)

Not: İlgili form kopyala/yapıştır uygulması ile bozulmaktadır. Bu nedenle ilgili kısımların daha dikkatli ve bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

Tez önerisi değerledirmesi 15 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır.

Tez önerisi sınav komitesi Bozok Üniversitesi/ Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı

Başkanı ve ilgili öğrencinin danışmanından oluşmaktadır...

 

DUYURULUR...

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ.