2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları Hk.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuru yapan öğrencilerin asil ve yedek  listesi için tıklayınız..

Beden Eğt. ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisansprogramına başvuru yapan öğrencilerin asil ve yedek  listesi için tıklayınız

Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuru yapan öğrencilerin asil ve yedek  listesi için tıklayınız..

 KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

1-Kesin Kayıtlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır. Postayla kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

3-Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri Arasında Hemşirelik Anabilim Dalında Ortak  Tezli Yüksek Lisans Programı yürütüleceğinden derslerin bazıları Bozok Üniversitesi’nden, bazıları Kırıkkale Üniversitesi’nden  alınacaktır.

4-*20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. Maddesi'nin 6. bendinde "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydının silindiğini gösterir resmi bir belgeyi Enstitümüze kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydını sildirmediği takdirde anılan yönetmelik gereği kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.. 

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu (1 Adet)

2- 3 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)

3- Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

4-Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya  onaylı sureti 

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-ALES Sonuç Belgesi

7-Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)

Kesin kayıt tarihleri için tıklayınız....