2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Programı Başvuru Sonuçları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Beden Eğt. ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisansprogramına başvuru yapan öğrencilerin asil ve yedek  listesi için tıklayınız..

 KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

1-Kesin Kayıtlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır. Postayla kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

3-*20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. Maddesi'nin 6. bendinde "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydının silindiğini gösterir resmi bir belgeyi Enstitümüze kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydını sildirmediği takdirde anılan yönetmelik gereği kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.. 

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu (1 Adet)

2- 3 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)

3- Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

4-Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya  onaylı sureti 

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-ALES Sonuç Belgesi

7-Askerlik Durum Belgesi 

Not: Kesin kayda gelecek aday öğrencilerin, kesin kayıt için gerekli belgelerin 1 (bir) adet fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

TARİHLER

Sonuçlara Dilekçe ile İtiraz

12-13 OCAK 2017

Asıl Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt Yaptırması

16-17 OCAK 2017

Açık Kalan Kontenjanların İlanı

17 OCAK 2017 (SAAT:17:30)

Açık Kalan Kontenjanların Başvuru Tarihi

18-19 OCAK 2017

Açık Kalan Kontenjanların Başvuru Sonuçları

19 OCAK 2017 (SAAT:17:30)

Yedek Adayların Kesin Kayıt Yaptırması

20 OCAK 2017