Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı T.C. Vatandaşı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı T.C. Vatandaşı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı için TIKLAYINIZ..

Açıklamalar:

1- Önkayıt başvuru formu doldurulurken; adayların dikkat etmesi gereken hususlar; öncelikle mozilla firefox'un son sürümü veya google chrome kullanarak doldurulması gereken zorunlu alanlar doldurmalı, tüm bilgiler doldurulduktan sonra fotograf yüklenmeli(yüklenecek fotograf vesikalık fotograf boyutunda ve jpg formatında olmalıdır.), doldurulması zorunlu olmayan alanlar "#" işareti ile gösterilmiş ve bu alanların doldurulması zorunlu değildir.

2- ** DİKKAT  Adaylar, önkayıt başvuru formunda lisans/yüksek lisans mezuniyet notlarının 100'lük sisteme çevrilmiş halini girmelidirler.

4'lük transkriplerde sisteme 

Not Sistemi                      : 100'lük Sistem

Mezuniyet/Transkript Notu:  YÖK'ün not dönüşüm tablosuna göre yüzlüğe çevrilmiş olarak girilecektir. (100'lük  transkriplerde olduğu şekilde girilecektir.)

Yanlış girilen beyanlarda sorumluluk öğrenciye aittir.  YÖK'ün not dönüşüm tablosu için Tıklayınız 

3- Elektronik ortamda istenilen bilgilerde ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir.

4- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle enstitümüzde kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler; başka bir yerde tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programa kayıtlı olmaları halinde; kayıtları enstitümüz tarafından gerçekleştirilmeyecek olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kayıtları silinecektir.

Ön Başvuru, 19 Aralık 2016 tarihinde başlayıp 23 Aralık 2016 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Ön başvuru için: