2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve Danışmanlık Atamaları ile İlgili Duyuru

2016 - 2017 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları: 05-09 Eylül 2016

2016 - 2017 Güz Yarıyılı Mazeret Ders Kayıtları: 19-23 Eylül 2016

Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler,  kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Öğrenciler OBS programında tanımlanan katkı payı/öğrenim ücretini kayıt yenileme tarihleri veya mazeret kayıt tarihlerinde Halkbank şubelerine öğrenci numaraları ile yatırabileceklerdir. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemesi gereken öğrencilerin bu ücreti yatırmadan ders kaydı yapmaları mümkün değildir.

Harç miktarını öğrenmek için tıklayınız..

Önemli Açıklama:

1.Ders kayıtları, öğrenci bilgi sisteminden  yukarıda belirtilen ders kayıt tarihleri arasında yapacaklardır 

2.Ders aşamasındaki öğrenciler,  danışmanları ile birlikte seçecekleri seçmeli/zorunlu derslerin yanı sıra danışman hocası adına açılmış Uzmanlık Alan Dersi I dersini de seçmeleri gerekmektedir. 

3. Tez aşamasındaki  öğrencilerin ise danışman hocası adına açılmış Uzmanlık Alan Dersi I ve Tez Çalışması  derslerini seçmeleri gerekmektedir.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

**Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

MADDE 9 – (2)  "Bir yarıyılda en çok on sekiz kredilik ders alınabilir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre öğrencinin alt programdan, farklı anabilim dalından ve farklı enstitüden alacağı derslerin toplamı on sekiz (18) krediyi geçemez.

***Belirtilen tarihlerde ders kayıtlarının dikkatlice yapılması ve ders kayıtları tarihleri dışında herhangi bir ders ekleme, çıkarma gibi herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılmayacaktır. 

Ders aşmasındaki öğrenciler ders kayıtlarını danışman görüşü alınarak  seçilen dersleri, danışman onayına göndereceklerdir. Danışmanın kesin kayıt onayıyla birlikte ders kaydınız yapılmış olacaktır. Danışman, onaya gönderilen dersleri onaylar, siler veya ekleme yapabilir.. 

Not: ***Danışman onayı alan öğrencilerimiz  ders kayıt çıktılarını 3 nüsha imzalatıldıktan sonra (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha Enstitüde kalacak şekilde)  23 Eylül 2016  Cuma  günü mesai bitimine kadar teslim etmek zorundadırlar.

2016 - 2017 E.Ö. Güz Yarı Yılı Hemşirelik Anabilim Dalı danışmanlık atamalarını görmek için tıklayınız..

2016 - 2017 E.Ö. Güz Yarı Yılı Bed.Eğ.ve Spor Anabilim Dalı danışmanlık atamalarını görmek için tıklayınız..

2016 - 2017 E.Ö. Güz Yarı Yılı Tıbbi-Biyokimya Anabilim Dalı danışmanlık atamalarını görmek için tıklayınız..

***Öğrenci şifresini unutanlar sagbe@bozok.edu.tr adresine e-mail atabilirler.

 

 DUYURULUR

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ