2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programa Başvuru Sonuçları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuru yapan öğrencilerin asil ve yedek  listesi için tıklayınız..

Beden Eğt. ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisansprogramına başvuru yapan öğrencilerin asil ve yedek  listesi için tıklayınız..

Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuru yapan öğrencilerin asil ve yedek  listesi için tıklayınız..

 KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

1-Kesin Kayıtlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır. Postayla kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

3-Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri Arasında Hemşirelik Anabilim Dalında Ortak  Tezli Yüksek Lisans Programı yürütüleceğinden derslerin bazıları Bozok Üniversitesi’nden, bazıları Kırıkkale Üniversitesi’nden  alınacaktır.

4-*20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. Maddesi'nin 6. bendinde "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydının silindiğini gösterir resmi bir belgeyi Enstitümüze kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydını sildirmediği takdirde anılan yönetmelik gereği kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.. 

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu (1 Adet)

2- 3 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)

3- Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

4-Lisans Not Durum Belgesinin aslı veya  onaylı sureti 

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-ALES Sonuç Belgesi

7-Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)

Not: Kesin kayda gelecek aday öğrencilerin, kesin kayıt için gerekli belgelerin 1 (bir) adet fotokopilerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

TARİHLER

Sonuçlara Dilekçe ile İtiraz

18-19 Ağustos  2016

Asıl Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt

Yaptırması

22-26 Ağustos 2016

Açık Kalan Kontenjanların İlanı

26 Ağustos 2016

Açık Kalan Kontenjanların Başvuru Tarihi

29 Ağustos  2016

Açık Kalan Kontenjanların Başvuru Sonuçları

31 Ağustos 2016

Yedek Adayların Kesin Kayıt Yaptırması

01-02 Eylül 2016