2015 - 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı BaharYarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu için Tıklayınız..

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları: 08-12 Şubat 2016

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı Mazeret Ders Kayıtları: 15-19 Şubat 2016

Önemli Açıklama:

1.Ders kayıtları, öğrenci bilgi sisteminden  yukarıda belirtilen ders kayıt tarihleri arasında yapacaklardır 

2.Ders aşamasındaki öğrenciler, Fizyopatoloji II, Biyoistatislik ve Sağlık Bilimlerinde Araştırma derslerini zorunlu olarak seçeceklerdir. Ayrıca danışmanları ile birlikte seçecekleri seçmeli derslerin yanı sıra danışman hocası adına açılmış Uzmanlık Alan Dersi II dersinide seçmeleri gerekmektedir. 

3. Tez aşamasındaki  öğrencilerin ise danışman hocası adına açılmış Uzmanlık Alan Dersi II ve Tez Çalışması derslerini seçmeleri gerekmektedir.

 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

**Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etmehakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

Not: ***Danışman onayı alan öğrencilerimiz  ders kayıt çıktılarını 3 nüsha imzalatıldıktan sonra (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha Enstitüde kalacak şekilde)  26 Şubat 2016  Cuma  günü mesai bitimine kadar teslim etmek zorundadırlar.

***Belirtilen tarihlerde ders kayıtlarının dikkatlice yapılması ve ders kayıtları tarihleri dışında herhangi bir ders ekleme, çıkarma gibi herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılmayacaktır. 

***Ders aşmasındaki öğrenciler ders kayıtlarını danışman görüşü alınarak danışmanları birlikte yüz yüze yapacaklardır.

***Öğrenci şifresini unutanlar sagbe@bozok.edu.tr adresine e-mail atabilirler.

 

DUYURULUR

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ