Tez Önerisi Hazırlayacak Öğrencilerin Dikkatine

Tez önerisi hazırlayacak öğrenciler izin Tez Konusu Bildirim Formu oluşturulmuştur.

İlgili Form için Tıklayınız..

Tez önerisi sınavı 03 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

Tez önerisi sınav komitesi Bozok Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı

Başkanı ve ilgili öğrencinin danışmanından oluşmaktadır...

 

DUYURULUR...