Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık alanında, “tıpta uzmanlık” dışındaki lisansüstü eğitim ve öğretim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş olan Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Bu çerçevede, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İlgili Fakültelerin İlgili Anabilimdallarında Lisansüstü eğitim-öğretimi (yüksek lisans ve doktora) düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 17.03.2006 tarihinde kurulmuştur.